HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Banner1-BLV

Bông lúa vàng

Thí sinh 135 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 135 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 8/12/2018 của thí sinh: VÕ THỊ HƯỜNG - MÃ SỐ 135 * Phụ diễn: Mộng Linh

Thí sinh 123 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 123 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 8/12/2018 của thí sinh: PHAN VĂN NHÂN - MÃ SỐ 123 * Phụ diễn: Hoàng Hải

Thí sinh 115 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 115 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 8/12/2018 của thí sinh: TRẦN CHIẾN LŨY - MÃ SỐ 115 * Phụ diễn: Hoài Thương

Thí sinh 108 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 108 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 8/12/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC TRUYỀN - MÃ SỐ 108 * Phụ diễn: Hoàng Thắng

Thí sinh 176 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 176 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 1/12/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG - MÃ SỐ 176 * Phụ diễn: Tấn Xuyên - Tấn Danh

Thí sinh 110 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 110 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 1/12/2018 của thí sinh: VÕ PHƯƠNG ĐỆ - MÃ SỐ 110 * Phụ diễn: Mỹ Ngọc

Thí sinh 130 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 130 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 1/12/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH - MÃ SỐ 130 Phụ diễn: Kim Ngân

Thí sinh 142 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 142 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 1/12/2018 của thí sinh: VÕ VĂN TÍ - MÃ SỐ 142 * Phụ diễn: Ngọc Thảo - Tuyết Mai