HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Banner1-BLV

Bông lúa vàng

Thí sinh 172 - Vòng Mạ Non

Thí sinh 172 - Vòng Mạ Non

Phần trình diễn "Vòng Mạ Non" 8/09/2018 của thí sinh: HUỲNH THỊ LÝ - MÃ SỐ 172

Thí sinh 139 - Vòng Mạ Non

Thí sinh 139 - Vòng Mạ Non

Phần trình diễn "Vòng Mạ Non" 1/09/2018 của thí sinh: TRẦN THỊ MỸ DUNG - MÃ SỐ 139

Thí sinh 138 - Vòng Mạ Non

Thí sinh 138 - Vòng Mạ Non

Phần trình diễn "Vòng Mạ Non" 1/09/2018 của thí sinh: VƯƠNG QUỐC THÁI - MÃ SỐ 138

Thí sinh 137 - Vòng Mạ Non

Thí sinh 137 - Vòng Mạ Non

Phần trình diễn "Vòng Mạ Non" 1/09/2018 của thí sinh: DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO - MÃ SỐ 137

Thí sinh 148 - Vòng Mạ Non

Thí sinh 148 - Vòng Mạ Non

Phần trình diễn "Vòng Mạ Non" 1/09/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ HÀN NI - MÃ SỐ 148

Thí sinh 135 - Vòng Mạ Non

Thí sinh 135 - Vòng Mạ Non

Phần trình diễn "Vòng Mạ Non" 25/08/2018 của thí sinh: VÕ THỊ HƯỜNG - MÃ SỐ 135

Thí sinh 134 - Vòng Mạ Non

Thí sinh 134 - Vòng Mạ Non

Phần trình diễn "Vòng Mạ Non" 25/08/2018 của thí sinh: NGUYỄN PHƯỚC HẢO - MÃ SỐ 134

Thí sinh 178 - Vòng Mạ Non

Thí sinh 178 - Vòng Mạ Non

Phần trình diễn "Vòng Mạ Non" 25/08/2018 của thí sinh: PHAN THỊ ĐẸP - MÃ SỐ 178