HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Banner1BLV

Bông lúa vàng

TOP 18 THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG TRỔ ĐÒNG

TOP 18 THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG TRỔ ĐÒNG

Ban tổ chức chương trình đã lựa chọn ra được 18 gương mặt sáng giá để đi tiếp vào vòng Trổ Dòng và gần hơn với ngôi vị Quán Quân.

TOP 60 THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG MẠ NON BLV 2020!

TOP 60 THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG MẠ NON BLV 2020!

Xin chúc mừng các thí sinh có tên dưới đây đã được vào vòng Mạ Non:

Bông Lúa Vàng Vòng Gieo Hạt 2020 - 18/07/2020

Bông Lúa Vàng Vòng Gieo Hạt 2020 - 18/07/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bông Lúa Vàng Vòng Gieo Hạt 2020 - 11/07/2020

Bông Lúa Vàng Vòng Gieo Hạt 2020 - 11/07/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bông Lúa Vàng Vòng Gieo Hạt 2020 - 04/07/2020

Bông Lúa Vàng Vòng Gieo Hạt 2020 - 04/07/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bông lúa vàng 2020 đã trở lại - Có gì hấp dẫn!

Bông lúa vàng 2020 đã trở lại - Có gì hấp dẫn!

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bông Lúa Vàng Vòng Gieo Hạt 2020 - 27/06/2020

Bông Lúa Vàng Vòng Gieo Hạt 2020 - 27/06/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hành Trình Bông Lúa Vàng 2020 - 13/06/2020

Hành Trình Bông Lúa Vàng 2020 - 13/06/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.