HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Banner1BLV

Bông lúa vàng

Hành Trình Bông Lúa Vàng 2020 - 06/06/2020

Hành Trình Bông Lúa Vàng 2020 - 06/06/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

HÀNH TRÌNH BÔNG LÚA VÀNG 2020 - 30/5/2020

HÀNH TRÌNH BÔNG LÚA VÀNG 2020 - 30/5/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hành Trình Bông Lúa Vàng 2020 - 23/5/2020

Hành Trình Bông Lúa Vàng 2020 - 23/5/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

HÀNH TRÌNH BÔNG LÚA VÀNG 2020 - 16/5/2020

HÀNH TRÌNH BÔNG LÚA VÀNG 2020 - 16/5/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hành Trình Bông Lúa Vàng 2020 - 9/5/2020

Hành Trình Bông Lúa Vàng 2020 - 9/5/2020

Hành trình Bông Lúa Vàng 2020 là chương trình gặp gỡ giao lưu cùng những vị khách mời, những thí sinh đã từng đạt giải, được sống lại với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thể lệ chương trình Bông lúa vàng 2020

Thể lệ chương trình Bông lúa vàng 2020

Bông lúa vàng 2020 - " Tỏa sáng tài năng cải lương "

TRAILER Bông lúa vàng 2020

TRAILER Bông lúa vàng 2020

Những phần trình diễn đặc sắc, những đoạn phỏng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại Bông lúa vàng. Bông lúa vàng 2020 - Cuộc thi " Tỏa sáng tài năng cải lương ".