Tiếng đàn kìm của mẹ

KIÊN GIANG

( Đàn dạo ) NAM XUÂN

Mẹ biết đàn kìm …năm 16 tuổi

Điệu Nam Xuân lộng gió quê nhà 

Bản Nam Ai nhớ ngày tang ngoại. 

Tiếng nhạc mồ côi …nghe xót xa. 

Năm mười chín mẹ lấy chồng làng khác. Nhóm họ đông vui đủ mặt bà con quyến thuộc thâm … 

VỌNG CỔ

Câu 1/ . ….tình.  Hò, xự, xang, xê, mẹ đàn bài ruột của mình. Ba Nam sáu Bắc dứt Xuân tình qua Bắc Man Tấn cống. Tứ Đại Oán, Phụng Hoàng, rồi Đoản khúc Lam Giang. Lễ vu qui nhịp cuối song loan, bài Hạ dứt ngang mẹ không được quyền đàn hát nửa, làm dâu xưa khác nào chuyến lưu đày, rượu đắng trầu cay mẹ bắt đầu nếm trải.  

( Thơ ) Ngưng dạo đàn mẹ chăm  lo ruộng rẩy, 

Sáng cơm cày khuya lại cối xay

Câu 2/ .  Nghe tiếng nguyệt cầm trăng vụt sáng, mẹ nhó thời con gái thênh thang tuổi mộng xa rồi. Thương ngoại  bơ vơ lòng xao xuyến bồi hồi.  Sao đổi ngôi cá đã vào trong rọ, Chim nọ đã vào lòng còn biết thuở nào ra Nương hơi đàn gió ca trong bụng, bến nước mười hai ai biết đục trong. Phận làm dâu kiếp long đong, mấy mươi năm mẹ cực lòng xiết bao.

NAM AI

Soi gương , tóc rối, nhạt màu chiều.

Tự trách mình hẩm hiu !

Thân sao gánh chịu muộn phiền ?

Gió bấc lạnh lùng gợi nỗi niềm riêng

Cô Hai Đá đã cất tiếng thở than ….

Tiếng chim tu hú lỡ làng

Thương mẹ một đời gian nan .!

Câu 6/ . Ra giêng lập nghiệp nơi vùng cấm, Mấy ngón tay ngà nổi ốc chai. Học cấy dìm ngón tay ngập nước, Bước đời xuôi ngược kể từ đây ! Tiếng tơ đồng long phím chùng dây, cung nhớ cung thương đêm ngày.lạc điệu . Tội thân mẹ mỗi chiều đứng ngóng, khói đốt đồng hay nước mắt mẹ cay Cha thương mẹ tìm cây đàn cũ, Lúa trúng mùa cha dành đủ tiền mua. Rung rung ôm chiếc đàn xưa , mẹ mau nước mắt hay mưa ngoài trời? 

Từ sáu phím gồm thâu vũ trụ, Năm cung thay tiếng nói tâm hồn. Trăng tháng chạp rơi từng mãnh sáng, Lóng lánh diệu huyền điệu nhạc thời gian./.