Thể lệ Bông Lúa Vàng 2022

Thể lệ Bông Lúa Vàng 2022

 

Cuộc thi Bông Lúa Vàng 2022 -“Tỏa sáng tài năng cải lương”

I. Đối tượng thí sinh:

- Là công dân Việt Nam, tuổi từ 16 đến 50, không đang trong tình trạng thi hành án, không bị các chứng bệnh về tâm thần, (trừ các thí sinh đã đoạt giải nhất, Huy chương vàng Cuộc thi “Giọng ca cải lương Bông Lúa Vàng”  của VOH các năm trước).
- Các Thí sinh đã vào Vòng Trổ đòng 03 năm liền kề đăng ký dự thi năm 2022 được xét thẳng vào vòng Mạ non không phải thi sơ tuyển (vòng gieo hạt).

II. Quy chế thi:

- Thí sinh tham gia phải tuân thủ tất cả các quy định do Ban Tổ chức đề ra.

- Phải tham dự đủ tất cả các vòng thi và chấp hành tốt nội quy thi.

- Hình ảnh cá nhân và thông tin về cuộc thi được Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng cho mục đích tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

- Thí sinh cam kết không công bố nội dung và kết quả thi lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý của Ban Tổ chức, vi phạm sẽ  mất quyền tiếp tục dự thi.

- Thí sinh tự túc chi phí cá nhân: Di chuyển, ăn ở, trong suốt quá trình thi.

- Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi phải tuân thủ yêu cầu và chịu sự điều động của Ban Tổ chức (ví dụ như: Tham gia các hoạt động xã hội, các cuộc    biểu diễn quảng bá…) mà không yêu cầu thù lao, bồi dưỡng hoặc bất cứ điều kiện vật chất nào. Những trường hợp cụ thể, đặc biệt sẽ do Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

- Ban Tổ chức có quyền loại những thí sinh không đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, hoặc do thí sinh có những hành vi, phát ngôn, hoặc có vấn đề cá nhân về đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng, phương hại đến uy tín của cuộc thi.  Ban Tổ chức cũng có quyền thay đổi về quy trình hoặc quy định vào bất kỳ lúc nào để phù hợp với diễn biến thực tế của cuộc thi.

III. Các vòng thi:

Vòng Gieo hạt : (01 giám khảo)
+ Sơ tuyển tại 3 điểm: từ ngày 08/6/2022 đến ngày 25/6/2022.

- Ngày 08,09/6/2022: tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp

- Ngày 11,12/6/2022: tại Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu.

- Ngày 24,25/6/2022: tại Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Thí sinh hát 2 câu trong một bài tự chọn hoặc bài “Tỏa sáng Bông Lúa Vàng” với ban nhạc, lời bài hát “Tỏa sáng Bông Lúa Vàng” được đăng công khai trên website: https://bongluavang.voh.com.vn

- Ban Tổ chức sẽ chọn 60 thí sinh đạt chuẩn cơ bản về giọng hát vào Vòng Mạ non.

2. Vòng Mạ non: (03 giám khảo)

- 60 thí sinh vượt qua Vòng Gieo hạt sẽ có mặt tại Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bốc thăm thời gian như sau:

- 08h00 ngày 05/9/2022: Thí sinh tiến hành bốc thăm, thực hiện cam kết, đăng ký bài hát. Ban Tổ chức phổ biến thể lệ, nội dung tập dợt chuẩn bị cho      Vòng Mạ non.

- 08h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, từ ngày 06,07,08/9/2022, 60 thí sinh sẽ tập dợt với Ban nhạc, Ban Huấn luyện theo danh sách bốc thăm. Vào các buổi tập dợt này, nếu thí sinh nào không có mặt xem như tự ý bỏ thi.

- Sản xuất ghi hình offline tại Nhà hát VOH Music One.

- Thời gian 09h00 – 20h00 từ ngày 09,10,11/9/2022.

- Thí sinh được Hội đồng Cố vấn tư vấn chọn 1 tiết mục (trọn 01 bài cổ gồm 04 câu) để tập dợt và dàn dựng. Đây là vòng để thí sinh thể hiện năng khiếu và sở trường của mình.

- Các tiết mục dự thi được tập dợt với ban nhạc. Trang phục và đạo cụ thí sinh tự chuẩn bị.

- Thí sinh được cấp Số báo danh để được bình chọn trên mạng cộng đồng. Truyền thông hướng dẫn cách bình chọn.

- Tổng đài mở bình chọn ngay trong cuộc thi (giờ phát sóng chính thức) và kết thúc lúc 00h00 trong ngày của lần phát sóng tiếp theo (07 ngày). Kết quả    bình chọn được tính cho từng vòng.

- Chọn ra 18 thí sinh, trong đó:

+ Ban Giám khảo đặc cách 03 thí sinh vào vòng kế tiếp mà không cần căn cứ kết quả bình chọn, mỗi Ban Giám khảo chỉ được chọn đặc cách 01 thí sinh nổi trội nhất vào thẳng vòng kế tiếp bằng cách nhấn nút màu đỏ.

+ Ngoài quyền đặc cách 01 thí sinh vào thẳng Vòng Trổ đòng của mỗi thành viên Ban Giám khảo thì Ban Giám khảo sẽ thống nhất xét đặc cách thêm 03 thí sinh trong bảng vàng vào thẳng Vòng Trổ đòng. (Thí sinh trong bảng vàng là các thí sinh nhận được sự đánh giá đồng ý của 03 thành viên Ban Giám khảo).

+ 12 thí sinh còn lại phải nhận được sự đánh giá đồng ý của 02 thành viên Ban Giám khảo và căn cứ vào kết quả  bình chọn của khán, thính giả thông qua đầu số tin nhắn của cuộc thi.

- Ban Giám khảo bình luận, thuyết minh lý do chọn, đánh giá, định hướng làm cơ sở để khán, thính giả bình chọn, Ban Giám khảo không cho điểm.

3. Vòng Trổ đòng: (05 giám khảo)

- 18 thí sinh có mặt tại Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bốc thăm thời gian như sau:

- 08h00 ngày 05/12/2022: Thí sinh tiến hành bốc thăm, thực hiện cam kết, đăng ký bài hát. Ban Tổ chức phổ biến thể lệ, nội dung tập dợt chuẩn bị cho Vòng Trổ đòng.

- 08h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, ngày 06,07,08, 09/12/2022, 18 thí sinh sẽ tập dợt với Ban nhạc, Ban Huấn luyện theo danh sách bốc thăm.

- 08h00 ngày 10/12/2022 thí sinh có mặt tại nhà hát VOH Music One để ghi hình sản xuất offline.

- 18 thí sinh vượt qua Vòng Mạ non sẽ được bốc thăm thành 09 cặp đôi,thi mỗi buổi 03 cặp đôi. Mỗi cặp thí sinh được Hội đồng Cố vấn tư vấn chọn 01 bài đơn ca và song ca để tập dợt và dàn dựng. Trang phục và đạo cụ do Ban Tổ chức hỗ trợ, trong buổi thi không được trùng bài.

- Đơn ca: Thí sinh hát trọn 01 bài Bắc (01 trong 06 bài Bắc) hoặc 01 bài Lễ (01 trong 07 bài Lễ 20 - 30 câu).

- Song ca: Thí sinh hát trọn 01 bài ca cổ (thí sinh tự chọn, trong buổi thi không được trùng bài).

- Các tiết mục dự thi được tập dợt với ban nhạc và các nghệ sĩ huấn luyện.

- Thí sinh nêu kiến thức cơ bản về loại hình, tác giả, tác phẩm dự thi nhằm cung cấp kiến thức cho khán, thính giả.

- 12 thí sinh xuất sắc nhất Vòng Trổ đòng sẽ bước vào Vòng Lúa vàng. Trong đó, Ban Giám khảo sẽ chọn trực tiếp 09 thí sinh (mỗi cặp thi chọn 01 thí sinh). 03 thí sinh còn lại sẽ được chọn từ kết quả tin nhắn khán, thính giả (chọn từ cao xuống thấp).

- Ban Giám khảo bình luận, thuyết minh lý do chọn, đánh giá, nhận xét làm cơ sở để khán, thính giả bình chọn, Ban Giám khảo không cho điểm.

- Tổng đài mở bình chọn ngay trong cuộc thi (giờ phát sóng chính thức) và kết thúc lúc 0h00 trong ngày của lần phát sóng tiếp theo (07 ngày). Kết quả bình chọn được tính cho từng vòng.

4. Vòng Lúa vàng: (05 giám khảo)

- 12 thí sinh có mặt tại Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bốc thăm thời gian như sau:

- 08h00 ngày 08/01/2023 thí sinh tiến hành bốc thăm, thực hiện cam kết, đăng ký tiết mục dự thi, bạn diễn. Mỗi thí sinh được Hội đồng Cố vấn tư vấn chọn 01 trích đoạn (tuồng cổ hoặc cải lương) để tập dợt và dàn dựng, trong buổi thi không được trùng tiết mục.

- 08h00 - 12h00, 13h00 – 17h00 ngày 09,10,11,12/01/2023 tập dợt với Ban nhạc, Ban Huấn luyện theo danh sách bốc thăm.

- 08h00 ngày 13/01/2023 thí sinh có mặt tại nhà hát VOH Music One để ghi hình sản xuất offline.

- Thời gian thi của mỗi thí sinh từ 12 đến 15 phút 01 tiết mục. Nội dung tiết mục mang tính nhân văn, truyền thống của nghệ thuật cải lương. Thí sinh tự chọn bạn diễn. Trường hợp thí sinh không tìm được bạn diễn Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ, trong buổi thi không được trùng bài. Trường hợp khác do Ban  Tổ chức quyết định.

- Các tiết mục dự thi được tập dợt với ban nhạc và các nghệ sĩ huấn luyện. Trang phục và đạo cụ do Ban Tổ chức hỗ trợ.

- Sẽ có 06 thí sinh xuất sắc vào đêm Chung kết xếp hạng. Mỗi buổi thi Vòng Lúa vàng, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm chọn 01 thí sinh có số điểm cao nhất vào đêm Chung kết xếp hạng và chọn 03 thí sinh còn lại có số điểm cao liền kề sau khi vòng thi kết thúc.

- Sau khi công bố kết quả 06 thí sinh vào Chung kết xếp hạng, các thí sinh được mở cổng bình chọn qua đầu số 8136 và kêu gọi bình chọn trên Fanpage chính thức của chương trình để dành giải thí sinh được yêu thích nhất. Tổng đài mở bình chọn từ 16h00 ngày 04/02/2023 và kết thúc khi hoàn thành phần thi cuối cùng của thí sinh cuối cùng trong buổi thi Chung kết xếp hạng. Kết quả sẽ căn cứ vào số lượng tin nhắn trong thời gian diễn ra bình chọn và các tương tác trên fanpage (like + share) để chọn ra thí sinh được yêu thích nhất.

- Các thí sinh vượt qua Vòng Lúa vàng phải tham gia hoạt động xã hội do Ban Tổ Chức cuộc thi phát động.

5. Chung kết xếp hạng:

- 06 thí sinh có mặt tại Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bốc thăm thời gian như sau:

- 08h00 ngày 28/02/2023 thí sinh tiến hành bốc thăm, thực hiện cam kết, đăng ký tiết mục dự thi, bạn diễn. Mỗi thí sinh được Hội đồng Cố vấn tư vấn chọn 01 trích đoạn (tuồng cổ hoặc cải lương) để tập dợt và dàn dựng. Khuyến khích thí sinh dự thi các tác phẩm ca ngợi về tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước. Các trích đoạn tuồng cổ dân gian có nội dung trong sáng lành mạnh, các tuồng cổ kinh điển.

- Thí sinh sẽ không hát lại bài thi của Vòng Lúa vàng, trong buổi thi không được trùng bài.

- 08h00 - 12h00 ngày 01,02,03/3/2023 tập dợt với Ban nhạc, Ban Huấn luyện theo danh sách đã bốc thăm.

- 08h00 ngày 04/3/2023 thí sinh có mặt tập dợt trước buổi thi, 13h30 thi trực tiếp.

- Ban Tổ chức thông báo thể lệ chấm điểm, bình chọn thí sinh đoạt giải tại Vòng Chung kết xếp hạng buổi Chung kết xếp hạng.

- Từng thành viên Ban Giám khảo sẽ chấm theo thang điểm 20 đối với phần thi của 06 thí sinh (có tính đến 02 chữ số thập phân). Điểm của thí sinh sẽ là tổng điểm bình quân của các thành viên Hội đồng Giám khảo.

- Trường hợp có 02 hoặc 03 thí sinh bằng điểm nhau, mỗi thành viên Ban Giám khảo sẽ bỏ phiếu bình chọn từng thí sinh cho giải nhất, nhì, ba,  trên nguyên tắc thí sinh nào được nhiều phiếu chọn của Ban Giám khảo sẽ được giải cao hơn.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- GIẢI NHẤT: Cúp Bông Lúa Vàng có mạ Vàng SJC + 100 triệu đồng.

- GIẢI NHÌ: Kỷ niệm chương + 30 triệu đồng.

- GIẢI BA: Kỷ niệm chương + 20 triệu đồng.

- 03 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Giấy chứng nhận + 03 triệu đồng.

- GIẢI KHÁN, THÍNH GIẢ YÊU THÍCH NHẤT: Kỷ niệm chương + 20 triệu đồng.

- 12 thí sinh vào Vòng Lúa vàng được Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận Giọng hát vào vòng Chung kết Bông Lúa Vàng 2022.

- Các thí sinh sẽ được Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố hỗ trợ và tạo điều kiện rèn luyện trên đường nghệ thuật chuyên nghiệp để đến với khán, thính giả./.