HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Banner1BLV

Bông lúa vàng

Thông báo đổi thời gian dự thi online Vòng Mạ Non

Thông báo đổi thời gian dự thi online Vòng Mạ Non

CUỘC THI BÔNG LÚA VÀNG 2021 “TOẢ SÁNG TÀI NĂNG CẢI LƯƠNG”

Thể lệ thi online Vòng Mạ Non

Thể lệ thi online Vòng Mạ Non

Cuộc thi Bông Lúa Vàng 2021 “Toả sáng tài năng cải lương”

60 thí sinh đã xuất sắc bước vào Vòng Mạ Non

60 thí sinh đã xuất sắc bước vào Vòng Mạ Non

BTC Giải thưởng Bông Lúa Vàng chúc mừng 60 thí sinh đã xuất sắc bước vào Vòng Mạ non

Thể lệ chương trình Bông lúa vàng 2021

Thể lệ chương trình Bông lúa vàng 2021

Bông lúa vàng 2021 - " Tỏa sáng tài năng cải lương "

Sôi nổi vòng gieo hạt tại miền Tây

Sôi nổi vòng gieo hạt tại miền Tây

Mùa giải “Bông lúa vàng” 2021 đã chính thức trở lại với vòng gieo hạt khu vục miền tây diễn ra sôi nổi tại Đồng Tháp và Bạc Liêu từ ngày 14/04.

LỜI BÀI CA CỔ “ TOẢ SÁNG BÔNG LÚA VÀNG”

LỜI BÀI CA CỔ “ TOẢ SÁNG BÔNG LÚA VÀNG”

Giới thiệu bài hát TỎA SÁNG BÔNG LÚA VÀNG với sự sáng tác của Từ Hải