HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Banner1-BLV

Bông lúa vàng

Khởi động vòng sơ tuyển BÔNG LÚA VÀNG 2019

Khởi động vòng sơ tuyển BÔNG LÚA VÀNG 2019

BTC nhiệt liệt chào đón tất cả các bạn trên mọi miền đất nước đăng ký và tham dự Vòng Sơ Tuyển Bông Lúa Vàng 2019. Chúc các bạn thành công tại mùa giải năm nay,

Thí sinh 135 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 135 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 8/12/2018 của thí sinh: VÕ THỊ HƯỜNG - MÃ SỐ 135 * Phụ diễn: Mộng Linh

Thí sinh 123 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 123 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 8/12/2018 của thí sinh: PHAN VĂN NHÂN - MÃ SỐ 123 * Phụ diễn: Hoàng Hải

Thí sinh 115 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 115 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 8/12/2018 của thí sinh: TRẦN CHIẾN LŨY - MÃ SỐ 115 * Phụ diễn: Hoài Thương

Thí sinh 108 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 108 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 8/12/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC TRUYỀN - MÃ SỐ 108 * Phụ diễn: Hoàng Thắng

Thí sinh 176 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 176 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 1/12/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG - MÃ SỐ 176 * Phụ diễn: Tấn Xuyên - Tấn Danh

Thí sinh 110 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 110 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 1/12/2018 của thí sinh: VÕ PHƯƠNG ĐỆ - MÃ SỐ 110 * Phụ diễn: Mỹ Ngọc

Thí sinh 130 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 130 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 1/12/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH - MÃ SỐ 130 Phụ diễn: Kim Ngân